Fagets læseplan

Studieplaner 2019/2020

 

2-årigt HF og pakker HoldID
Afviklingssted
B-klassen rhf2b Roskilde
C-klassen rhf2c Roskilde
E-klassen  rhf2e Roskilde
F-klassen  rhf2f Roskilde
G-klassen rhf2g Roskilde
H-klassen rhf2h Roskilde
Musik-pakken 2018 

rmusik18 https://docs.google.com/document/d/1jReSR0njHYIq4sNFPhQ7k4-sI31u4fTgFIbJAVOqATM/edit?usp=sharing

 

EUX-klassen EUX-klassen studieplan.docx Roskilde
 Ordklassen rordhd11808 Roskilde
Enkeltfag HoldID Afviklingssted
Billedkunst:

rbkced81

rbkcfd1 

Roskilde
Biologi: kbiced81 Køge
  kbibhd81 Køge
  rbiced81.docx Roskilde
  rbibhd81.docx Roskilde
  Elearning Biologi C Roskilde
  Elearning Biologi B Roskilde
Dansk: gdaahd81 Greve
  kdaahd81 Køge
  kdaahd82 Køge
  rdaah119 Roskilde
  rdaahd82 Roskilde
  rdaced81 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  Elearning Dansk A Roskilde
  Elearning Dansk C Roskilde
Dansk Spor 4 rdaah122001 Roskilde
Dansk som andetsprog: rdsbfd112001.docx Roskilde
  Roskilde
Roskilde
Dramatik: rdrced81 Roskilde
Engelsk: genbhd81 Greve
  kenbhd81 Køge
  kenbhd82 Køge
  kenaha81 Køge
 

renbh119

renbhd1202001

Roskilde

Roskilde

  rpæd1

Roskilde

  rsoc1 Roskilde
  Elearning Engelsk B  Roskilde
  Elearning Engelsk C Roskilde
  Elearning Engelsk A Roskilde
Erhvervsøkonomi: Roskilde
Filosofi Elearning Filosofi C Roskilde
Fysik rfyced81 Roskilde
  rfybhd81 Roskilde
  Elearning Fysik C Roskilde
Elearning Fysik B Roskilde
Geografi: ggeced81 Greve
  rgechd81 Roskilde
  rgechd82- Studieplan.docx Roskilde
  Elearning Geografi C Roskilde
Historie: ghibhd81 Greve
  khibhd81 Køge
  rhibhd81 Roskilde
  rhibhd82 Roskilde
  Elearning Historie B Roskilde
Idræt: ridced81 Roskilde
Kemi: gkeced81 Greve
  rkebhd81 Roskilde
  rkecha81 Roskilde
  Elearning Kemi B Roskilde
 

Elearning Kemi C

rkecfd11

Roskilde

Roskilde

Matematik: gmachd81 Greve
  kmachd82 Køge
  kmabhd81 Køge
  rmaced81 Roskilde
  rmaahd81 Roskilde
  rmabfd11 Roskilde
  rmabhd81 Roskilde
  rmabhd83 Roskilde
  rmacfd11 Roskilde
  zmacf12001 Roskilde
zmach11908 Roskilde
 

zmach21908

zmabf12001

zmabh11908                                       

Roskilde

Roskilde

Roskilde

Mediefag: rmeced81 Roskilde
Musik: rmuced81 Roskilde
Naturgeografi: Elearning Geografi BStudieplanGeoBflex.doc Roskilde
Psykologi: gpsbhd81 Greve
  kpsced81 Køge
  kpsbhd81 Køge
  rpschd81 Roskilde
  rpschd82 Roskilde
  rpsbhd81 Roskilde
  rpsced81 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  Elearning Psykologi C Roskilde
  Elearning Psykologi B Roskilde
Religion: grechd81 Greve
  krechd81 Køge
  rrebhd81 Roskilde
  Elearning Religion C Roskilde
  Elearning Religion B Roskilde
Samfundsfag: gsaced81 Samf c greve.docx Greve
  ksaced81 Køge
  ksabhd81 Køge
  rsabhd12 Roskilde
  rsabhd81 Roskilde
  rsabhd82 Roskilde
  rsabhd83 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  Elearning Samfundsfag A Roskilde
  Elearning Samfundsfag B Roskilde
  Elearning Samfundsfag C Roskilde
Spansk: Spansk e.pdf Roskilde
Tysk: Elearning Tysk B Roskilde

 

 

 

Oversigt over fag:

Dato Nærmere oplysninger