Fagets læseplan

Studieplaner 2018/2019

 

2-årigt HF og pakker HoldID
Afviklingssted
A-klassen rhf2a Roskilde
B-klassen rhf2b Roskilde
C-klassen rhf2c Roskilde
D-klassen rhf2d Roskilde
E-klassen  rhf2e Roskilde
F-klassen  rhf2f Roskilde
Musik-pakken 2017 rmusik17 Roskilde
Musik-pakken 2018  rmusik18 Roskilde
Ordklassen rordhd1 Roskilde
     
Enkeltfag HoldID Afviklingssted
Billedkunst: rbkced81 Roskilde
rbkcfd11 Roskilde
Biologi: gbibhd81 Greve
  gbifcd11 Greve
  kbiced81 Køge
  kbicfd11 Køge
  kbihd81 Køge
  rbiced81 Roskilde
  rbibhd81 Roskilde
  rbibhd82 Roskilde
  rbicfd11 Roskilde
  rspp1 Roskilde
  Elearning Biologi C Roskilde
  Elearning Biologi B Roskilde
Dansk: gdaat17.pdf Greve
  Gdaahd18.pdf Greve
  kdaat171 Køge
  kdaahd81 Køge
  kpæd1 Køge
  keuxe1 Køge
  keuxf1 Køge
  rdaat171 Roskilde
  rdaa1811 Roskilde
  rdaah119 Roskilde
  rdaahd81 Roskilde
  rdaaha81 Roskilde
  rdaat173 Roskilde
  rdacfd11 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rspp1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  reuxe1 Roskilde
  reuxf1 Roskilde
  Elearning Dansk A Roskilde
Dansk som andetsprog: rdsced81 Roskilde
  rdsahd81 Roskilde
rdsbfd11 Roskilde
Dramatik: rdrced81 Roskilde
Engelsk: genbt171 Greve
  kenbt171 Køge
  kenbhd81 Køge
kpæd1 Køge
keuxe1 Køge
  keuxf1 Køge
  renb1811 Roskilde
  renbhd81 Roskilde
  renbh119 Roskilde
  renbt173 Roskilde
  rencfd11 Roskilde
  reuxe1 Roskilde
  reuxf1 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  rspp1 Roskilde
  Elearning Engelsk B  Roskilde
  Elearning Engelsk C Roskilde
  Elearning Engelsk A Roskilde
Erhvervsøkonomi: Roskilde
Filosofi Elearning Filosofi C Roskilde
Fysik rfyced81 Roskilde
  rfycfd11 Roskilde
  rfybhd81 Roskilde
  zfych17 Roskilde
  Elearning Fysik C Roskilde
Elearning Fysik B Roskilde
Geografi: ggeced81 Greve
  kgeced81 Køge
  kgecfd11 Køge
  rgechd81 Roskilde
  rgechd82 Roskilde
  rgechd83 Roskilde
  Elearning Geografi C Roskilde
Historie: ghibhd81 Greve
  khibhd81 Køge
  rhibhd81 Roskilde
  rhibhd82 Roskilde
  Elearning Historie B Roskilde
Idræt: ridced81 Roskilde
Kemi: gkeced81 Greve
  kkecfd11 Køge
  rkecfd11 Roskilde
  rkecfd12 Roskilde
  rkebhd81 Roskilde
  rkebhd82 Roskilde
  rkecfd12 Roskilde
  Elearning Kemi B Roskilde
  Elearning Kemi C Roskilde
Matematik: gmaced81 Greve
  gmachd81 Greve
  gmabhd81 Greve
  kmachd81 Køge
  kmachd82 Køge
  kmabhd81 Køge
  rmacfd111 Roskilde
  rmachd81 Roskilde
  rmaafd11 Roskilde
  rmaama81 Roskilde
  rmabed81 Roskilde
  rmabfd11 Roskilde
  rmabhd81 Roskilde
  rmabhd82 Roskilde
  rmabhd83 Roskilde
  rmabha81 Roskilde
  Elearning Matematik C Roskilde
Elearning Matematik A Roskilde
  Elearning Matematik B Roskilde
Mediefag: gmecfd11 Greve
  kmecfd11 Køge
rmeded81 Roskilde
Musik: rmuced81 Roskilde
Naturgeografi: Elearning Geografi B Roskilde
Psykologi: gpsced81 Greve
  kpsced81 Køge
  kpæd1 Køge
  rpschd81 Roskilde
  rpschd82 Roskilde
  rpsbhd81 Roskilde
  rpscfd11 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  Elearning Psykologi C Roskilde
  Elearning Psykologi B Roskilde
Religion: greced81 Greve
  kreced81 Køge
  rrecfd11 Roskilde
  rrecfd12 Roskilde
  rrebhd81 Roskilde
  Elearning Religion C Roskilde
  Elearning Religion B Roskilde
Samfundsfag: gsacfd11 Greve
gsabhd81 Køge
  ksaced81 Køge
  ksacfd11 Køge
  ksabhd81 Køge
  keuxe1 Køge
  keuxf1 Køge
  kpæd1 Køge
  rsacfd12 Roskilde
  rsacfd13 Roskilde
  rsabhd12 Roskilde
  rsabhd81 Roskilde
  rsabhd82 Roskilde
  rsabhd83 Roskilde
  reuxe1 Roskilde
  reuxf1 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  rspp1 Roskilde
  Elearning Samfundsfag A Roskilde
  Elearning Samfundsfag B Roskilde
  Elearning Samfundsfag C Roskilde
Spansk: rspadt17 Roskilde
  rspbt181 Roskilde
Tysk: rtybtd17 Roskilde
  rtybt181 Roskilde
Elearning Tysk B Roskilde

 

 

 

Oversigt over fag:

Dato Nærmere oplysninger