Fagets læseplan

 

Fag HoldID Afviklingssted
Billedkunst: rbkcfd11 Roskilde
rbkced81 Roskilde
Biologi: gbibhd81 Greve
  gbibcfd11 Greve
kbibhd81 Køge
kbiced81 Køge
  kbicfd11 Køge
  rbiced81 Roskilde
  rbicfd11 Roskilde
  rbibhd81 Roskilde
  rbibhd82.pdf Roskilde
  rmusik18 Roskilde
  rspp1 Roskilde
  zbich1 Roskilde
  zbich2 Roskilde
  zbich3 Roskilde
  zbibh1 Roskilde
  sbicrs10 Roskilde
  sbibrs19 Roskilde
Dansk: gdaahd81 Greve
  gdaat171 Greve
  kdaahd81 Køge
  kdaat171 Køge
  kpæd1 Køge
keuxe1 Køge
rdacfd11 Roskilde
rdaaha81 Roskilde
rdaahd81 Roskilde
rdaat171 Roskilde
rdaat173 Roskilde
rhf2d17 Roskilde
rhf2e17 Roskilde
rhf2f17 Roskilde
rpæd1 Roskilde
rsoc1 Roskilde
rspp1 Roskilde
rmusik17 Roskilde
rdaa1811 Roskilde
  reuxe1 Roskilde
  zdaah1 Roskilde
  zdaah2 Roskilde
  zdaah3 Roskilde
  zdaah4 Roskilde
  zdaaf1 Roskilde
  sdaars19 Roskilde
  sdaaks19 Roskilde
Dansk som andetsprog: rdsbfd11 Roskilde
rdsahd18 Roskilde
rdsced81 Roskilde
Dramatik: rdrced81 Roskilde
Engelsk: genbt171 Greve
  kenbhd81 Køge
  kenbt171 Køge
  kpæd1 Køge
keuxe1 Køge
  renahd81 Roskilde
  renbhd81 Roskilde
  renbt171 Roskilde
  renbt173 Roskilde
  renb1811 Roskilde
  reux1881 Roskilde
  rencfd11 Roskilde
  rhf2d17 Roskilde
  rhf2e17 Roskilde
  rhf2f171708 Roskilde
  rmusik17 Roskilde
  rmusik18 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  rspp1 Roskilde
  zencf1 Roskilde
  zenbh1 Roskilde
  zenbh2 Roskilde
  zenbf1 Roskilde
  zenbf2 Roskilde
  zenah1 Roskilde
  zence1 Roskilde
  senbrs19 Roskilde
  senbrh2 Roskilde
Filosofi: zficf1 Roskilde
zfich1 Roskilde
Fysik: rfycd11 Roskilde
  rfybhd81 Roskilde
rfyced81 Roskilde
zfych1 Roskilde
zfybh1 Roskilde
sfybrs19 Roskilde
Geografi: ggeced81 Greve
  kgeced81 Køge
  kgecfd11 Køge
  rgechd81 Roskilde
  rgechd82 Roskilde
  rordhd1 Roskilde
  rmusik18 Roskilde
  rgechd83 Roskilde
  zgech1 Roskilde
  zgech2 Roskilde
  zgech3 Roskilde
Historie: ghibhd81 Greve
  khibhd81 Køge
  rhibhd81 Roskilde
  rhibhd82 Roskilde
rmusik17 Roskilde
  zhibf1 Roskilde
  zhibf2 Roskilde
  zhibh1 Roskilde
  zhibh2 Roskilde
  zhibh3 Roskilde
  shibrs19 Roskilde
Idræt: ridced81 Roskilde
Kemi: gkeced81 Greve
  kkeced81 Køge
  kkecfd11 Køge
  rkebhd81 Roskilde
  rkebhd82 Roskilde
  rkeced81 Roskilde
  rkecfd11 Roskilde
  rkedfd12 Roskilde
  rmusik18 Roskilde
  zkech1 Roskilde
  zkech2 Roskilde
  zkebh1 Roskilde
KS-fælles: rhf2a18 Roskilde
  rhf2b18 Roskilde
  rhf2c18 Roskilde
  rhf2d17 Roskilde
  rhf2e17 Roskilde
rhf2f17 Roskilde
KS-historie: rhf2a18 Roskilde
  rhf2b18 Roskilde
  rhf2c18 Roskilde
  rhf2d17 Roskilde
  rhf2e17 Roskilde
  RHF2F17 Roskilde
KS - religion: rhf2a18 Roskilde
  rhf2b18 Roskilde
  rhf2c18 Roskilde
rfh2d17 Roskilde
  rhf2e17 Roskilde
  rhf2f17 Roskilde
KS - samfundsfag: rhf2a18 Roskilde
  rhf2b18 Roskilde
  rhf2c18 Roskilde
rhf2d17 Roskilde
  rhf2e17 Roskilde
  rhf2f17 Roskilde
Matematik: gmabhd81 Greve
  gmachd81 Greve
  kmabhd81 Køge
  kmachd81 Køge
  kmachd82 Køge
  rhf2a18 Roskilde
  rhf2b18 Roskilde
  rhf2c18 Roskilde
rmabfd11 Roskilde
rmabha81 Roskilde
rmabhd81 Roskilde
rmabhd82 Roskilde
rmabhd83 Roskilde
rmacfd11 Roskilde
rmachd81 Roskilde
rmusik18 Roskilde
rmaafd11 Roskilde
rmaaha81 Roskilde
rmabed81 Roskilde
  rmaced81 Roskilde
  zmacf1 Roskilde
  zmach1 Roskilde
  zmach2 Roskilde
  zmabf1 Roskilde
  zmabh1 Roskilde
  zmaah1 Roskilde
  zmaaf1 Roskilde
  smabrs19 Roskilde
 

smaars19

rhf2a1808 RPS.pdf

Roskilde

Roskilde

Mediefag: gmecfd11 Greve
  kmecfd11 Køge
rmeded81 Roskilde
Musik: rmusik17 Roskilde
  rmusik18 Roskilde
rmuced81 Roskilde
Naturgeografi
zgebh1 1808.pdf Roskilde
NF-Biologi rhf2a18 Roskilde
  rhf2b181808.pdf   Roskilde
  rhf2c18 Roskilde
NF-Geografi rhf2a18 Roskilde
  rhf2b18 Roskilde
  rhf2c18 Roskilde
NF - Kemi rhf2a18 Roskilde
  rhf2b18 Roskilde
  rhf2c18 Roskilde
Psykologi: gpsced81 Greve
  kpæd1 Køge
  rpsbhd81 Roskilde
  rpscfd11 Roskilde
  rpschd81 Roskilde
  rpschd82 Roskilde
  rpschd2 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  zpscf1 Roskilde
  zpscf2 Roskilde
  zpsch1 Roskilde
  zpsbf1 Roskilde
  zpsbh1 Roskilde
  zpsbh2 Roskilde
  spscrs19 Roskilde
  spsbrs19 Roskilde
Religion: greced81 Greve
  kreced81 Køge
  rordhd1 Roskilde
  rmusik17 Roskilde
  rrebhd81 Roskilde
  rrecfd11 Roskilde
  rrecfd12 Roskilde
  zrecf1 Roskilde
  zrecf2 Roskilde
  zrech1 Roskilde
  zrech2 Roskilde
  zrebh1 Roskilde
  srecrs19 Roskilde
Samfundsfag: gsabhd81 Greve
  gsacfd11 Greve
  ksabhd81 Køge
  ksacfd11 Køge
keuxe1 Køge
  kpæd1 Køge
  ksaced81.pdf Køge
  reuxe1 Roskilde
  rmusik17 Roskilde
  rmusik18 Roskilde
  rordhd1 Roskilde
  rpæd1 Roskilde
  rsabhd81 Roskilde
  rsabhd82 Roskilde
  rsabhd83 Roskilde
  rsaced81 Roskilde
  rsacfd11 Roskilde
  rsacfd13 Roskilde
  rspp1 Roskilde
  rsoc1 Roskilde
  zsacf1 Roskilde
  zsach1 Roskilde
  zsach2 Roskilde
  zsace1 Roskilde
  zsace2 Roskilde
  zsabf1 Roskilde
  zsabh1 Roskilde
  zsabh21808.pdf               Roskilde
  zsaah1 Roskilde
  ssacrs19 Roskilde
  ssabrs19 Roskilde
Spansk: rspatd17 Roskilde
Tysk: rtybtd17 Roskilde
ztybh18 Roskilde
ztybf19 Roskilde
stybrs19 Roskilde

 

 

 

 

Oversigt over fag:

Dato Nærmere oplysninger